کاملترین فایل دانلود تحقیق گسل های ایران

ژئومورفولوژی و هیدرولوژی ایران اطلاعات کامل از علوم منابع طبیعیی (آبخیزداری،ژئومورفولوژی،هیدرولوژی،آّب،خاک،گیاه) راندگى اصلى زاگرس ( Main Zagros thrust): راندگى اصلى زاگرس از شمال بندرعباس تا ناحیه مریوان، در طول 1350 کیلومتر امتداد دارد. در ناحیه مر یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان دانلود تحقیق گسل های ایرانآماده دریافت می باشد .

ژئومورفولوژی و هیدرولوژی ایران

اطلاعات کامل از علوم منابع طبیعیی

(آبخیزداری،ژئومورفولوژی،هیدرولوژی،آّب،خاک،گیاه)

راندگى اصلى زاگرس ( Main Zagros thrust):

راندگى اصلى زاگرس از شمال بندرعباس تا ناحیه مریوان، در طول 1350 کیلومتر امتداد دارد. در ناحیه مریوان این گسل وارد خاک عراق می‎شود و بار دیگر به ناحیه سردشت مى‌رسد و از سردشت وارد خاک ترکیه مى‌شود. نخستین بار ریچـاردسون و لیس از آن به عنـوان زون راندگـى نام بردند. گانسر (1960) آن را خط راندگى اصلىMain thrust line نامیده است.

این مسیر گسلى در اواخر پرکامبرین و در اثر کوهزایى کاتانگایى شکل گرفته و از آن به بعد در شکل‎گیرى حوضه زاگرس و در تغییرات ساختارى و رخساره‌اى طرفین خود مؤثر و کنترل کننده بوده است.گسل زاگرس اثر چشم‎گیرى در لرزه‎خیزى ایران دارد و در حال حاضر، به ویژه بخش شمال باخترى آن و یا گسل‌هاى منطبق بر این زون شکستگى، فعالیت جوان داشته و لرزه‌خیزى تاریخى و ثبت شده دارنــد.

به عقیدة ریكو ( 1975 ) تراست زاگرس از دوبخش تراست اصلی و تراست جوان اصلی تشكیل شده است كه به موازات هم هستند و گاهی این دو گسل به هم متصل می شوند . از شمال تنگة هرمز شروع شده و با روند شمال غرب - جنوب شرق از بخشهای غربی ایران از ایران خارج می‌شود و به گسلة آناتولی متصل می‌گردد . حدود 1200 كیلومتر طول دارد و زاگرس مرتفع یا سنندج - سیرجان را از پوستة عربستان جدا می‌كند راستاى گسل زاگرس از مرز ترکیه تا خاور حاجی‎آباد بندعباس، شمال باخترى – جنوب خاورى (N130E) است ولى در این پهنه، پیچش می‎یابد. از این مکان به سمت جنوب، گسل زاگرس با درازاى 250 کیلومتر داراى روند شمال باخترى – جنوب خاورى (N170E) است. این بخش از گسل زاگرس به نام‎هاى خط عمان، گسل زندان و یا گسله میناب نیز نامیده شده است.

سازوکار گسل زاگرس راندگى – فشارى است. شیب گسل در بخش با راستاى N130E، به سمت شمال خاورى (رانده شدن ایران مرکزى بر روى زاگرس) و در بخش N170E به سمت خاور شمال خاورى (رانده شدن مکران بر روى زاگرس) است. گسل جوان زاگرس یك گسل معكوس راستالغز راستگرد است كه شیب آن نیز به سمت شمال شرق است . حدفاصل این دو گسل یك زون برشی مرتفع و شدیداً خردشده وجود دارد كه زاگرس مرتفع است . در طول گسلة زاگرس تغییر شیب‌های زیادی به چشم می‌خورد بطوریكه از حد 80 درجه تا حدود تراست یعنی Nape در طول این گسل دیده می‌شود

گسل زاگرس اصلی بصورت تراستی عمل كرده و از پركامبرین فعالیت داشته ولی گسل جوان بعد از برخورد و بسته شدن نـئـوتـتـیـس در منطقه شكل گرفته و روند عمدة آن N130 است